Achtergrondinformatie

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model kwaliteitsstatuut GGZ ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

Zorginstituut Nederland heeft op basis van haar doorzettingsmacht per december 2020 als opvolging van het Model Kwaliteitsstatuut ggz het Landelijke Kwaliteitsstatuut ggz opgenomen in het Kwaliteitsregister. De belangrijkste wijzigingen in deze herziene versie 3.0 van het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz betreffen:

  • Onderscheid naar indicerend en coördinerend regiebehandelaar.
  • Alle indicerende en coördinerende regiebehandelaren maken deel uit van een lerend netwerk.
  • Op basis van de complexiteit van problematiek en de complexiteit van het zorgaanbod staan in het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz vier categorieën van situaties die in het zorgproces van de GGZ kunnen voorkomen: A, B, C en D. Categorie A is de minst complexe situatie, categorie D is een crisissituatie.

In het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Het Model kwaliteitsstatuut ggz en haar opvolger het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz zijn van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Alle relevante informatie over het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz vindt u op deze pagina van Zorginzicht.


De betrokken organisaties zijn: