Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Via deze website kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het kwaliteitsstatuut digitaal invullen of wijzigen. Nadat alle vragen van het kwaliteitsstatuut zijn ingevuld, kunnen de gegevens ter toetsing worden aangeboden. Het resultaat van de toets is na 24 uur op uw account in te zien. Ook ontvangt u een mail met het resultaat van de toetsing.

Belangrijke informatie

  • De wijziging van Bijlage C van het LKS treedt in werking per 2024, ten behoeve van het contractjaar 2025. Dit betekent dat het contract voor 2024 gebaseerd wordt op het kwaliteitsstatuut dat geldt op 30 september 2023. Ook in het geval van ongecontracteerde zorgaanbieders geldt dat in 2024 nog gedeclareerd wordt op het kwaliteitsstatuut dat geldt op 30 september 2023. Lees er meer over in het aanvullende communcatiebericht.

  • Het Zorginstituut heeft op 11 mei 2023 bijlage C van het Landelijk Kwaliteitsstatuut gewijzigd In de bijlage C staat de omschrijving van de vrijgevestigde praktijk (sectie II) en zorginstelling (sectie III). Het Zorginstituut heeft de tekst gewijzigd op verzoek van het Bestuurlijk Overleg Landelijk Kwaliteitsstatuut (dNggz, LVVP, MIND, NAPA, NIP, NVKG, NVP, NVO, NVvP, P3NL, Platform MeerGGZ, VVGN, V&VN en ZN). Directe aanleiding voor de wijziging is de vervanging van de Wtzi door de Wtza per 1 januari 2022 en de invoering van het zorgprestatiemodel per 2022. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut sluit nu aan bij de nieuwe wetgeving. De wijziging heeft gevolgen voor twee groepen zorgaanbieders in de ggz: (1) zorgaanbieders met 11 of meer zorgverleners die in de Zvw/Wlz werkzaam zijn, een Wtza vergunning moeten hebben én die nu nog werken op basis van kwaliteitsstatuten sectie II en (2) zorgaanbieders met 10 of minder zorgverleners die in de Zvw/Wlz werkzaam zijn en die nu werken op basis van een kwaliteitsstatuut sectie III. Lees hier het communicatiebericht (07-08-2023) en de veelgestelde vragen (update 01-11-2023) met daarin uitgewerkt de gevolgen en te volgen stappen voor deze twee groepen zorgaanbieders.
  • Nieuwe formats LKS 3.0 Zorginstituut Nederland heeft vanuit haar doorzettingsmacht eind 2020 het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz versie 3.0 inclusief aangepaste formats opgenomen in het Kwaliteitsregister. Vanaf 16 december zijn deze nieuwe formats verwerkt in deze online omgeving. Als u uw kwaliteitsstatuut gaat aanpassen zult u merken dat in de online omgeving eerdere antwoorden zijn overgenomen voor zover als mogelijk. Als dit niet mogelijk was, of als het een nieuwe vraag is, ziet u een leeg veld en dient u dit in te vullen.  
  • Geldigheid kwaliteitsstatuut Door de komst van het nieuwe format landelijk kwaliteitsstatuut ggz 3.0 (LKS 3.0) vervalt de geldigheid van alle statuten die zijn gemaakt en goedgekeurd volgens een ouder model. Declaratie van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van formats versie 1.0 dan wel versie 2.0 is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS versie 3.0 geldig.
  • Privacywetgeving en expliciete toestemming Binnen de privacywetgeving bent u verplicht om expliciet toestemming te geven voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan diverse instanties. U kunt uw voorkeuren voor doorlevering van informatie doorgeven via de privacyinstellingen in uw account.
  • Nieuwe aanbieders Bent u een nieuwe aanbieder van ggz binnen de Zorgverzekeringswet, dan dient u te beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut. Meer informatie over bijvoorbeeld of u een sectie II (vrijgevestigd) of een sectie III (instelling) statuut dient in te vullen, vindt u in het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz. Heeft u nog andere inhoudelijke vragen over het kwaliteitsstatuut, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw branche- of beroepsvereniging.
  • Hulp nodig? Een uitgebreide handleiding voor het invullen van uw kwaliteitsstatuut op deze website vindt u hier.
  • Hebt u een vraag? Bezoek de pagina Frequently Asked Questions en kijk of uw vraag hier vermeld staat voordat u contact opneemt met de helpdesk.

Hoe werkt het?

Om te kunnen beschikken over een goedgekeurd statuut, doorloopt u de volgende stappen:

Voor hulp bij het doorlopen van deze stappen, maakt u gebruik van de handleiding of leest u zorgvuldig de informatie die bovenaan elke pagina van de verschillende stappen van deze website is beschreven.

Aanvraag account » Inloggen »

Meer informatie

Wenst u meer informatie over het GGZ kwaliteitsstatuut? Raadpleeg de informatie bij het onderdeel Achtergrond, de website www.Zorginzicht.nl of de website van uw branche- of beroepsvereniging.